Misyon:

Ülkemizin geleceği olan gençlere; ulusal düzeyde eğitim veren, alanında çağın gerektirdiği bilgiye sahip, teknolojiye hakim ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayan elemanlar yetiştiren, saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Vizyon :

Ülkemizin sağlık ve sosyal alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve Bahse konu alanlar başta olmak üzere diğer mesleki alanlardaki istihdam sorunlarını çözmek için konusunda uzman, liderlik vasıflarını haiz, iyi eğitimli elemanların yetişmesini sağlamaktır.

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL DEĞERLERİ

Evrensel değerleri gözeten, etik kurallara bağlı , insan hakları, demokrasi ilkeleri ile geleceğe katkı sağlamak, Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket etmek, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranmak, Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanmak