Personel İşleri Hizmeti Süreci

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Süreci

Yapı İşleri ve Teknik Hizmet Süreci

Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Süreci 

İdari ve Mali İşler Hizmeti Süreci 

Strateji Geliştirme Süreci

Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci

Hukuk Hizmetleri Süreci

Öğrenci İşleri Koordinasyon Süreci

Satınalma Süreci 

Yazı İşleri ve Genel Evrak Hizmeti Süreci 

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Süreci 

Ulaştırma Hizmetleri Süreci

Basın ve Halkla İlişkiler Hizmeti Süreci