Senato ve Yönetim/Disiplin Kurulu Süreci

Hedef Belirleme ve Yönetim Süreci

İç Denetim Süreci

Ölçme Analiz ve İyileştirme Süreci