Dr. Öğr. Üyesi M. Sedat BEKİROĞLU Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Erdem GÖL Kalite Koordinatörü