T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Saygıdeğer Mensupları;

Kalite süreçleri 2012 yılından itibaren, kalite alanındaki kural ve uygulamaların gelişmesi ile birlikte yüksekokulumuzun gündemine taşınmıştır. Stratejik plan kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte plan süreçleri, nasıl hazırlanacağı, uygulama izleme prosesleri de belirlenerek stratejik planlama süreci 2015 yılında hayata geçirilmiş oldu. Kalite kavramı, oluşturulan Kalite Komisyonu ve Koordinatörlüğü ile verimlilik ve kalite yüksekokulumuzun gündeminde daha canlı bir biçimde yerini almıştır. Kalite kültürünün kurum kültürü haline dönüşmesi ile kalite çalışmaları eğitim ve öğretimde en iyi olma iddiamızı daha üst noktaya taşıyacağına eminim. Kalite ile ilgili faaliyetleri iş ve zaman kaybı olarak görmüyoruz. Bu alanda harcanacak zamanların kurumumuza bir armağan olarak döneceğinin farkındayız. Bu açıdan kalite ile ilgili yapılan çalışmalar bilgili, ilgili ve yetkin üyeler tarafından yüksekokulumuzun ulaşmak istediği kalite noktasını sonunda ortaya çıkaracaktır. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Umduğumuz faydayı bulmak ümidiyle hayırlı çalışmalar diliyorum.

Yüksekokul Müdürü Öğr.Gör. Leyla Anıl GÖL