1. Eğitim ve Öğretim Ana Süreci

 • PP.1.1. Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
 • PP.1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
 • PP.1.3. Öğrenci İşleri Süreci
 • PP.1.4. Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci

2. İdari ve Destek Ana Süreci

 • PP.2.1. Satın Alma Süreci
 • PP.2.2. Mali İşler Süreci
 • PP.2.3. İnsan Kaynakları Süreci
 • PP.2.4. Bilgi İşlem Süreci
 • PP.2.5. Kurumsal İletişim Süreci
 • PP.2.6. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Süreci
 • PP.2.7. Spor Kültür ve Sağlık Hizmetleri Süreci
 • PP.2.8. İdari İşler Süreci
 • PP.2.9 Kariyer Merkezi Süreci
 • PP.2.1O Halkla İlişkiler Süreci
 • PP.2.11 Dijital İletişim Süreci

3. Stratejik Yönetim Ana Süreci

 • PP.3.1. Kurumsal Yönetim Süreci
 • PP.3.2. Kalite Yönetimi Süreci
 • PP.3.3. Paydaş İlişkileri Süreci
 • PP.3.4. Hukuk Süreci
 • PP.3.5. İç Denetim Süreci

4. Arge Süreci

5. Dış Paydaş

6. Toplumsal Katkı