Yönetim Görev Tanımları

Akademik Personel

Öğretim görevlisi görev tanımı için tıklayınız.

Program başkanı görev tanımı için tıklayınız.

Bölüm başkanı görev tanımı için tıklayınız. 

Dr. Öğr. Üyesi görev tanımı için tıklayınız.

İdari Personel

Arşiv sorumlusu görev tanımlısı için tıklayınız

Bilgi işlem görev tanımı için tıklayınız

Dijital iletişim görev tanımı için tıklayınız

Erasmus koordinatörlüğü görev tanımı için tıklayınız

Halkla ilişkiler ve tanıtım görev tanımı için tıklayınız

İdari ve teknik hizmetler görev tanımı için tıklayınız

İnsan kaynakları görev tanımı için tıklayınız

Kalite yönetim temsilcisi görev tanımı için tıklayınız

Kariyer merkezi görev tanımı için tıklayınız

Kurumsal iletişim görev tanımı için tıklayınız

Kütüphane ve dokümantasyon görev tanımı için tıklayınız

Mali işler görev tanımı için tıklayınız

Öğrenci işleri görev tanımı için tıklayınız

Sağlık bölümleri sekreterliği görev tanımı için tıklayınız

Sağlık, kültür ve spor görev tanımı için tıklayınız

Şoför görev tanımı için tıklayınız

Uluslararası ofis görev tanımı için tıklayınız

Uzem müdürü görev tanımı için tıklayınız

Yazı işleri görev tanımı için tıklayınız

Yönetici asistanı görev tanımı için tıklayınız