Eğitim öğretim performans değerlendirme süreci Öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden (OİS) öğrenci ders değerlendirme anketi, öğretim elemanı değerlendirme, anketi fiziksel alanları değerlendirme anketi ve  birim amiri/program başkanları değerlendirmeleri kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.